Trâm Anh là ai mà HOT thế? Có đúng là nữ chính trong clip?