LÀM NHÃN MÁC TẠI HÀ NAM – KIMPHATLABEL | NHÃN DỆT, NHÃN IN COTTON, SATIN, RUBAN