Làm nhãn mác tại BẾN TRE giá chỉ từ 50đ – Kimphatlabel